przedszkojak.pl

Przedszkole i szkoła mają wiele wspólnych cech. Obie placówki mają za zadanie kształcić, wychowywać i pełnić opiekę nad dziećmi. Jest jednak zasadnicza różnica jeśli chodzi o tryb ich pracy. Szkoły z końcem czerwca (w tym roku jego formalne zakończenie odbywa się właśnie dzisiaj!) zamykają się dla uczniów, a w ich progi wraca się z dniem 1 września, natomiast przedszkola są tzw. „placówkami nieferyjnymi”, a więc i „niewakacyjnymi” – i w wakacje również tętnią życiem. Tylko trochę na innych zasadach niż w pozostałe miesiące. Jak wygląda dyżur wakacyjny w przedszkolu?

Kilka słów o podstawie prawnej

Przez cały rok, a więc również w okresie wakacyjnym, dzieci powinny mieć możliwość uczęszczania do przedszkola, co wynika z najważniejszego dokumentu prawnego dotyczącego edukacji: ustawy Prawo Oświatowe. Wobec tego w lipcu i sierpniu organ prowadzący musi wyznaczyć placówki wychowania przedszkolnego, które pełnić będą w tym czasie dyżur. Zwykle wyznacza się je w porozumieniu z dyrektorami w przedszkoli, które ze sobą sąsiadują (znajdują się w bliskiej odległości od siebie). Na dyżur wakacyjny rodzice zgłaszają dzieci uczęszczające do tego przedszkola w ciągu roku szkolnego oraz w razie potrzeby dzieci z innych placówek. Dlatego zwykle w miesiącu lipcu otwarte jest jedno przedszkole w dzielnicy, a w sierpniu, kiedy ono się zamyka, funkcjonuje inne, będące w tej samej okolicy. Wyjątek stanowią przedszkola, których sale wymagają remontu lub odnowienia i będzie on trwał przez całe wakacje – takie placówki nie dyżurują.

Jak wyglądają zapisy na dyżur wakacyjny?

O zapisach na dyżur informuje dyrektor placówki, najczęściej na stronie internetowej przedszkola. Z mojego doświadczenia wynika, że warto zainteresować się możliwością zapisania dziecko na dyżur już w marcu – wtedy zwykle powstaje lista chętnych. W kwietniu natomiast składa się i podpisuje deklaracje gwarantujące miejsce w przedszkolu na czas wakacji. Dopiero po zatwierdzeniu tych dokumentów dyrektor informuje o możliwości zapisywania się dzieci z innych przedszkoli, w miarę wolnych miejsc w oddziałach wakacyjnych. Niektóre placówki mogą prosić o informację, w których tygodniach dziecko będzie w przedszkolu – jeśli planujecie dwutygodniowy urlop, warto poinformować o tym dyrekcję przedszkola. Dzięki takim działaniom można umożliwić pobyt w przedszkolu większej ilości dzieci (stosując metodę „na wymianę”) oraz dobrze skonstruować harmonogram pracy nauczycieli.

Jak na czas dyżuru tworzy się grupę przedszkolną?

W grupie podczas dyżuru wakacyjnego są obecne dzieci z różnych oddziałów i dzieci spoza przedszkola. Warto więc pierwszy tydzień przeznaczyć na integrację i zabawy zapoznawcze tak, żeby każdy poczuł się w niej dobrze i mógł bliżej poznać dzieci, z którymi będzie teraz spędzał czas. Grupy wakacyjne zwykle są zróżnicowane wiekowo (rzadko zdarza się, że zapisanych zostaje komplet dzieci z jednego rocznika), najczęściej jednak tworzy się grupy 3-4-latków oraz 5-6-latków. Ze względu na to, nauczyciele muszą dbać o to, żeby przygotować zajęcia edukacyjne dostosowane do ich wieku i możliwości.

Podczas dyżuru grupę prowadzą przypisani do niej nauczyciele. Często jest jednak tak, że dochodzi do zmiany nauczycieli prowadzących z racji czasu urlopowego. Bywa, że jedną grupę prowadzi przez dwa tygodnie para nauczycieli, a przez kolejne dwa tygodnie miesiąca inna dwójka, która właśnie wróciła z urlopu. Dobrze jest przygotować na to dziecko i uprzedzić, że może się tak wydarzyć.

Jak wygląda dzień w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego?

O tym, jak wygląda plan ramowy dnia pisałam Wam przy okazji artykułu o tym, jak planować dzień z Przedszkojakiem. Z niego wiesz również jak ważna jest rutyna, powtarzalność i przewidywalność dnia dla dzieci. W wakacje nauczyciele dbają też więc o to, żeby każdy dzień miał swój harmonogram i nie zapominają o elementach edukacyjnych. W każdym tygodniu realizuje się tak jak w ciągu roku szkolnego tematykę kompleksową – podczas dyżuru jednak dotyczy ona najczęściej właśnie wakacji i lata. Dzieci mówią więc o krajach, do których najczęściej podróżujemy czy miejscach wartych odwiedzenia w Polsce. Przyglądają się bliżej środowisku wodnemu poznając zwierzęta i roślinność mórz i oceanów. Wykonują eksperymenty i zabawy badawcze z wodą i przypominają sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wakacyjnych wyjazdów. Jedyną różnicą w prowadzeniu edukacji podczas wakacji jest to, że starsze grupy, które pracowały z książkami w ciągu roku, teraz tych książek nie mają, a wszelkie karty pracy i inne materiały potrzebne do realizacji programu zapewnia nauczyciel.

Każdy czas wolny przeznaczony na zabawę swobodną spędza się zwykle w ogrodzie przedszkolnym, gdzie dzieci mogą spożytkować swoją energię na świeżym powietrzu. Ze względu na panującą porę roku i temperaturę powietrza, warto pamiętać o nakryciach głowy dla dzieci i odpowiednim ubraniu tak, żeby było przewiewne i nie krępowało ruchów dziecka.

Podczas wakacji możliwa jest organizacja wyjść i wycieczek grupy poza teren przedszkola. Często można skorzystać z atrakcji przygotowywanych przez miasto w ramach akcji „Lato w mieście” i zabrać grupę na zajęcia edukacyjne, do muzeum czy teatru. Nie odbywa się to jednak w pierwszym tygodniu dyżuru, bo nauczyciel musi dać sobie czas na poznanie dzieci i rodziców oraz ustalenie z nimi wyjścia i zebranie odpowiednich zgód.

Wasze doświadczenie

Jakie jest Wasze doświadczenie? Korzystacie z dyżuru wakacyjnego i zapisujecie na niego swoje Przedszkojaki? Czy plan dnia w Waszym przedszkolu wygląda podobnie? Jaka jest frekwnecja dzieciaków podczas dyżuru? Czekam na Wasze komentarze.

Pin It on Pinterest